ŚWIETLICA PLANETARIUM

W placówce działa świetlica dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. W ramach działania świetlicy oferujemy:

Oferujemy:

pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych;

zajęcia plastyczne;

zajęcia sportowe, wycieczki rowerowe;

projekcje filmowe;

imprezy okolicznościowe np. Andrzejki, Mikołajki, Ostatki itp.;

wycieczki i wyjścia integracyjne.

Posiadamy pracownię komputerową oraz konsolę x-box.

Udział w zajęciach świetlicy jest bezpłatny.

W świetlicy działa projekt "Drabina Marzeń" organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, który umożliwia uczestnikom udział w bezpłatnych korepetycjach z języka angielskiego, niemieckiego i polskiego, matematyki, a także w zajęciach komputerowych. Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologa i logopedy. W ramach projektu organizowane są również wycieczki po Łodzi i regionie. Uczestnicy projektu mają zapewnione wyżywienie w postaci drugiego śniadania.

Grafik korepetycji ukaże się wkrótce.

Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium

Godzinny otwarcia Świetlicy :

Poniedziałek – piątek 13.00 – 19.00

Sobota 10.00 – 15.00

Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium

Plan imprez organizowanych w Świetlicy Planetarium:

1. „Urodziny świetlicy” - 13 września 2019 r.

2. „Halloween” - 31 października 2019 r.

3. „Wieczór wróżb andrzejkowych” – 29 listopada 2019 r.

4. „Mikołajki” - 6 grudnia 2019 r.

5. „Wigilia dla dzieci i młodzieży” - 20 grudnia 2019 r.

6. „Walentynki” - 14 luty 2020 r.

7. „Bal karnawałowy” – 25 luty 2020 r.

8. „Powitanie wiosny” – 20 marca 2020 r.

9. „Jajeczko” – 13 kwietnia 2020 r.

10. „Dzień dziecka i powitanie lata” – 1 czerwca 2020 r.


Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium
Świetlica Planetarium

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Świetlicy Planetarium.

REGULAMIN

„Świetlicy Planetarium”
w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 a

1. Uczestnikami świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat:
2. Uczestnicy przychodzą i wychodzą ze świetlicy samodzielnie, chyba, że rodzice lub opiekunowie prawni zadeklarują inaczej.
3. Uczestnicy świetlicy zobowiązani są, do respektowania wszystkich poleceń pracowników Planetarium-filia nr CZP nr 1.
4. Na terenie budynku obowiązuje zmiana obuwia.
5. Za dewastowanie i przywłaszczenie mienia rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną (Kodeks Cywilny art. 427).
6. Na terenie placówki i obrębie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i zażywania substancji odurzających.
7. Uczestnicy podczas pobytu w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
8. Na udział w zajęciach powinni wyrazić zgodę rodzice/opiekunowie prawni poprzez wypełnienie deklaracji.

Marcin Wojtczak
Kierownik
Planetarium-filia nr CZP nr 1.


                REGULAMIN     

DO GÓRY