Klauzula informacyjna dla uczestników /rodziców/ opiekunów dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@czp1.elodz.edu.pl
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP
5. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,
6. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
7. każdemu przysługuje prawo do:
|dostępu do jego danych,| sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub | wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; | bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów; | przenoszenia danych; | wniesienia skargi do organu nadzorczego; | cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. |
8. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
9. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
11. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Kliknij, aby zamknąć tę informację.


UWAGA!

Zapisy na półkolonie zimowe 2021 będą przyjmowane
od godz. 8.00 17 grudnia 2020 r. (czwartek),
w Planetarium - filia nr 3 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

ZAPISY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE POD NR TELEFONU: 42 633 13 63.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią na półkoloniach dysponujemy miejscami dla 24 uczestników, po wyczerpaniu limitu istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową. Osoby z tzw. listy rezerwowej informowane są o wolnym miejscu na półkoloniach przez organizatora telefonicznie; brak odpowiedzi do organizatora w ciągu 1 godziny powoduje skreślenie z listy i wpisanie kolejnej osoby wg. ustalonej kolejności w dniu zapisów.

W czasie rekrutacji obowiązują następujące zasady następujące zasady:

• PRAWO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH MAJĄ DZIECI Z KLAS I – IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ZAMIESZKAŁE NA TERENIE MIASTA ŁODZI, BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE NAUKI,

• jedna osoba może zapisać maksymalnie dwoje dzieci lub rodzeństwo.

Koszt wypoczynku      60,00 zł za tydzień      4-8.01.2021,      (6.01.2021 nie ma zajęć)
                                           75,00 zł za tydzień      11-15.01.2021

Wpłat należy dokonywać na konto placówki:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91 – 818 Łódź
nr konta: 29 1560 0013 2028 0025 1880 1005
(tytułem: imię i nazwisko dziecka, termin turnusu, PLANETARIUM).

Wpłat należy dokonywać w terminie od 1 do 4 stycznia 2021, do dnia 5 stycznia prosimy o przesłanie lub okazanie potwierdzenia przelewu.

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT za udział w półkoloniach.

Karta uczestnika półkolonii, regulamin półkolonii oraz informacja o płatnościach są dostępne na stronie internetowej www.planetarium.org.pl

Karty uczestnika należy dostarczyć do dnia 28 grudnia osobiście lub poczta elektroniczna na adres biuro@planetarium.org.pl.

»| KARTA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH |«
»| REGULAMIN PÓŁKOLONII CZP1 |«
»| INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH |«


UCZESTNICY ZAJĘĆ ZOBOWIAZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DEKLARACJI ORAZ DO PRZESTRZEGANIA PROCEDUR

»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO |«
»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO |«»| Procedury do pobrania |«
    


    


    


    DO GÓRY